“Pengangkutan Awam Lebih Utama dari Pembinaan Lebuh Raya Baru: Suara Rakyat Shah Alam”

hartatanah.com

Kesesakan lalu lintas merupakan satu masalah serius di bandar-bandar besar, termasuk Shah Alam.

Dalam tempoh baru-baru ini, kawasan metropolitan telah berdepan dengan masalah kesesakan lalu lintas yang semakin meningkat.

Kerisauan mengenai penyelesaian yang mungkin telah mendorong Ahli Parlimen Shah Alam, Alif Yusof untuk mencadangkan pembinaan satu tier tambahan di Lebuhraya Persekutuan melalui Twitter, dengan matlamat untuk meredakan masalah tersebut.

Namun, cadangan ini tidak mendapat sambutan yang hangat.

Mengambil kira pengalaman lampau, Azli mencadangkan keperluan sebuah lebuh raya tinggi di Lebuhraya Persekutuan sebagai laluan alternatif.

Walaupun terdapat manfaat potensial lebuh raya dalam memperluaskan aksesibiliti dan meredakan kesesakan, sentimen di kalangan kebanyakan pengguna media sosial berbeza.

Ramai yang berhujah bahawa peningkatan pengangkutan awam harus diberikan keutamaan, dengan merujuk kepada kegagalan peningkatan lebuh raya sebelum ini untuk secara berkesan mengatasi kesesakan lalu lintas bandar.

Cadangan untuk lorong bas dedikasi dengan peningkatan kekerapan mendapat sokongan, dengan sesetengahnya menyatakan kesediaan untuk menggunakan pengangkutan awam di bawah keadaan yang lebih baik.

Sistem pengangkutan awam yang diperbaiki mempunyai potensi untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas dengan mengurangkan bilangan kenderaan persendirian di jalan raya.

Sesetengah pihak menggesa pelaburan kerajaan dalam pembangunan pengangkutan awam untuk meningkatkan aksesibiliti dan kecekapan, dengan berpotensi mengubah pilihan pengangkutan penduduk kepada pengangkutan awam.

Peningkatan pengangkutan awam tidak hanya menangani kesesakan, tetapi juga meningkatkan akses kepada pekerjaan, pendidikan, dan perkhidmatan bagi mereka yang tidak mempunyai kenderaan sendiri atau lebih suka menggunakan mod pengangkutan alternatif.

Walaupun tuntutan untuk pengangkutan awam yang lebih baik berterusan di kalangan pengguna media sosial, keraguan masih wujud mengenai komitmen kerajaan, menimbulkan soalan mengenai sama ada pelaburan akan memberi keutamaan kepada bas dan lorong dedikasi atau terus memberi keutamaan kepada pengeksanan lebuh raya.

Mengambil kira lebar jalan Shah Alam yang sedia ada, pelaburan dalam infrastruktur pengangkutan awam semakin penting.

Pengembangan lebuh raya mungkin secara tidak sengaja akan memupuk ketergantungan kepada kereta, menggugurkan usaha untuk menggalakkan mod pengangkutan yang lebih mampan seperti pengangkutan awam, berbasikal, dan berjalan kaki.

Daripada hanya bergantung kepada peningkatan tambahan lebuh raya, langkah-langkah kawalan untuk memberikan insentif kepada pengangkutan bas harus dipertimbangkan bersama-sama pembangunan rangkaian pengangkutan awam yang komprehensif.