“Negeri Sembilan Tegah Pekerja Asing di Kawasan Kediaman – Mewajibkan Pindah ke Zon Perdagangan atau CLQ Sebelum Akhir Tahun!”

hartatanah.com

Negeri Sembilan telah mengharamkan pekerja asing daripada tinggal di kawasan kediaman negeri.

J Arul Kumar, ketua jawatankuasa pembangunan kerajaan tempatan, perumahan, dan pengangkutan, menyatakan bahawa syarikat-syarikat di negeri tersebut wajib memindahkan pekerja mereka ke zon perdagangan atau kawasan tempat tinggal berpusat (CLQ) menjelang akhir tahun.

“Pemerintah negeri menggalakkan pembinaan atau penggunaan semula bangunan menjadi CLQ, mengikut syarat yang ditetapkan,” menurut satu kenyataan akhbar.

Arul menyatakan bahawa CLQ yang dibina harus dikelilingi tembok, sentiasa dipantau, dan dilengkapi dengan kemudahan asas.

Beliau menyatakan bahawa tindakan ini akan menyelesaikan masalah yang dibangkitkan oleh pekerja asing yang tinggal di kawasan kediaman, seperti gangguan dan kebersihan.

“Selain itu, CLQ harus mematuhi semua kriteria yang dikenakan oleh pihak berkuasa perbandaran dan jabatan buruh.

“Ini akan memastikan setiap pekerja asing mempunyai akses ke tempat tinggal yang selesa dan selamat,” katanya, menambah bahawa pemerintah negeri akan membantu dalam pembangunan CLQ.