Tindakan Proaktif MPAJ: Penilaian Harta Naik, Denda Trafik Dikuatkuasakan, dan Pendapatan Daripada Tempat Letak Kereta Meningkat

Proses penilaian harta akan dilakukan oleh Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ) pada tahun depan, dan pemilik mungkin akan melihat peningkatan cukai penilaian mereka pada tahun 2025.

Dr. Ani Ahmad, presiden MPAJ, mengatakan bahawa majlis telah mendapat kebenaran dari kerajaan untuk melaksanakan amalan tersebut.

“MPAJ perlu mengemaskini senarai nilai kerana ramai rumah telah dipulihkan tetapi masih membayar harga lama.

“Setelah kami selesai dengan latihan tersebut dan mengetahui kadar cukai penilaian yang betul, kami akan memohon kebenaran dari negeri untuk menguatkuasakannya,” katanya kepada StarMetro selepas memimpin mesyuarat penuh majlis di Menara MPAJ.

Kira-kira 180,000 harta di bawah kawalan MPAJ akan terlibat dalam amalan ini.

“Proses untuk menyesuaikan cukai penilaian adalah panjang dan melibatkan penghantaran notis, mengumpulkan bantahan, dan mengadakan mesyuarat. “Tetapi kami perlu melakukannya kerana kos pengurusan dan penyelenggaraan telah meningkat banyak dalam 20 tahun terakhir.”

Dikatakan bahawa mulai tahun depan, cukai penilaian bagi rumah di Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) akan meningkat sebanyak 20% hingga 30%.

Ani juga mengatakan bahawa pemandu yang sering melanggar akan dibawa ke mahkamah jika mereka tidak membayar denda mereka.

Beliau mengatakan bahawa sehingga 14 Disember, 827 kes telah dibawa ke mahkamah kerana gagal membayar denda kompaun tempat letak kereta.

Daripada kes tersebut, 234 diselesaikan tanpa pergi ke mahkamah kerana individu yang dikenakan saman memilih untuk membayar denda mereka.

MPAJ menerima RM26,620 daripada individu yang menyelesaikan bayaran.

Ini dilakukan kerana Perintah Pengangkutan Jalan (Penyediaan Tempat Letak Kereta) MPAJ 2007, yang merupakan apa yang Bahagian 72 Akta Pengangkutan Jalan 1987 katakan harus berlaku. “Kami berharap ini akan berfungsi sebagai penghalang,” kata Ani.

Individu yang terbukti bersalah boleh didenda sehingga RM300.

Ani mengatakan bahawa MPAJ telah mendapat RM8.3 juta daripada penyewaan tempat letak kereta dari 1 Januari hingga 20 Disember.

Penyewaan tempat letak khas mendatangkan RM3.3 juta, penyewaan bulanan RM361,000, penyewaan bulanan untuk penduduk tempatan sebanyak RM352,000, dan kutipan bulanan sebanyak RM4.3 juta.