HomeAsas TanahPendaftaran Hak milik

Pendaftaran Hak milik

Mengapa permohonan tukar alamat itu penting?

DEFINISI Satu (1) dokumen suratcara yang dibuat untuk penukaran alamat / nama orang atau badan yang berkepentingan kepada alamat / nama yang baru di dalam...

Cara Memotong Atau Membatalkan Kaveat Persendirian

Kepada pihak yang berkepentingan yang mempunyai hasrat untuk membatalkan Kaveat Persendirian atau kekadang istilahnya ingin Memotong Kaveat Persendirian, bolehlah rujuk panduan dibawah, supaya proses...

Bagaimana Melakukan Permohonan Tarik Balik Persendirian?

Bagi individu atau sesiapa pihak yang berkepentingan kaveat boleh menarik semula atau menarik balik kaveat persendirian yang telah dimasukkan atau telah didaftarkan. DEFINISI Mengeluarkan halangan /...

Bagaimana Cara membuat Kaveat Persendirian?

Bagi mereka yang mahu tahu bagaimana membuat kaveat persendirian sila ketahui tatacara dan syarat-syarat yang diperlukan oleh pejabat tanah. DEFINISI Satu (1) halangan untuk sebarang urusniaga...
Hi! Saya Mohd Khalil Saba, Pengurus konten bagi Hartatanah.com. Sekiranya tuan puan berminat untuk bekerjasama dengan saya boleh whatsapp  pada nombor 6010.3016-383