Tandatangani Surat Memorandum Pemindahan Hakmilik (MOT): Langkah Utama dalam Pemindahan Hartanah yang Sah dan Penting!

Semasa menandatangani MOT, ia mengesahkan niat untuk memindahkan hakmilik. Namun, sebenarnya, MOT hanya digunakan apabila pihak berkuasa tanah memerlukan nama pemilik baru untuk didaftarkan dalam hakmilik strata atau individu. Dalam kata lain, apabila pemilik/pemaju/penjual (pemindah) memindahkan hakmilik tanah atau bahagian … Sambung Baca