HomeAsas TanahPendaftaran Hak milik

Pendaftaran Hak milik

Geran Hakmilik hilang?Apa nak buat?

Tidak menjadi kehairanan apabila sesuatu hakmilik itu hilang dari jagaan. Bagi mereka yang alami isu ini, usahlah risau. Saya kongsikan cara untuk menyelesaikan masalah ini. BAGAIMANA CARANYA MENDAPATKAN HAKMILIK BARU BAGI TANAH TERSEBUT? Hendaklah memastikan bahawa hakmilik tersebut benar-benar hilang sebelum membuat repot kehilangan di Balai...

Apa itu gadaian dan bagaimana Lakukan gadaian hartanah?

Secara definasi, gadaian adalah cagaran hakmilik tanah kepada Institusi Kewangan. Biasanya ia dilakukan apabila si pemilik hartanah memerlukan tunai bagi tujuan perniagaan mahupun keperluan perkembangan perlaburan. Sebelum lakukan gadaian keatas sesuatu hartanah, pemohon perlulah memenuhi syarat asas gadaian. SYARAT - SYARAT PERMOHONAN 1.Pemohon merupakan penama kepada...
spot_img

Keep exploring

Bagaimana hendak buat carian hakmilik dan apa tujuannya?

(1). PERMOHONAN CARIAN RASMI DEFINISI Carian untuk memeriksa, mencatat atau 'extract' mana - mana daftar hakmilik,...

Cara menukar nama dalam Hak milik atau geran

DEFINISI Satu (1) permohonan pertukaran nama yang salah di dalam hakmilik kepada nama yang betul...

Mengapa permohonan tukar alamat itu penting?

DEFINISI Satu (1) dokumen suratcara yang dibuat untuk penukaran alamat / nama orang atau badan...

Cara Memotong Atau Membatalkan Kaveat Persendirian

Kepada pihak yang berkepentingan yang mempunyai hasrat untuk membatalkan Kaveat Persendirian atau kekadang istilahnya...

Bagaimana Melakukan Permohonan Tarik Balik Persendirian?

Bagi individu atau sesiapa pihak yang berkepentingan kaveat boleh menarik semula atau menarik balik...

Bagaimana Cara membuat Kaveat Persendirian?

Bagi mereka yang mahu tahu bagaimana membuat kaveat persendirian sila ketahui tatacara dan syarat-syarat...

Permohonan melepaskan gadaian hartanah atau rumah

Secara definasinya ia merupakan mana - mana pemegang gadaian dengan suatu suratcara atas borang...

Apa itu gadaian dan bagaimana Lakukan gadaian hartanah?

Secara definasi, gadaian adalah cagaran hakmilik tanah kepada Institusi Kewangan. Biasanya ia dilakukan apabila...

Apa Itu Pindah Milik Tanah dan bagaimana untuk lakukan permohonan pindah milik tanah?

Apa yang dimaksudkan dengan Pindah Milik Tanah? Secara definasinya ia merupakan satu (1) proses...

Latest articles

Geran Hakmilik hilang?Apa nak buat?

Tidak menjadi kehairanan apabila sesuatu hakmilik itu hilang dari jagaan. Bagi mereka yang alami...

Bagaimana Melakukan Permohonan Tarik Balik Persendirian?

Bagi individu atau sesiapa pihak yang berkepentingan kaveat boleh menarik semula atau menarik balik...

Mengapa permohonan tukar alamat itu penting?

DEFINISI Satu (1) dokumen suratcara yang dibuat untuk penukaran alamat / nama orang atau badan...

Cara menukar nama dalam Hak milik atau geran

DEFINISI Satu (1) permohonan pertukaran nama yang salah di dalam hakmilik kepada nama yang betul...