Pengumpulan Data Pasaran Hartanah Boleh Mencegah Masalah Rumah Tidak Terjual

Timbalan Menteri Kewangan Datuk Amiruddin Hamzah percaya bahawa penyatuan data dalam pasaran hartanah boleh menghentikan berlakunya masalah Hartanah tidak terjual. Data yang akan disediakan oleh pihak berkepentingan termasuk pemaju hartanah dan agensi kerajaan, akan menunjukkan sebab-sebab mengapa rumah kekal tidak terjual.

“Kami akan dapat mengetahui apa yang menyumbang kepada keadaan yang tidak terjual dan di mana ketidakcukupan antara permintaan dan bekalkan. Sama ada ketidakcocokan di lokasi, harga atau yang lain,” kata Amiruddin, melaporkan The Malaysian Reserve.

“Kemudian, kerajaan dapat melihat jika ada cara untuk campur tangan untuk membantu pasaran, untuk memastikan masalah hartatanah tidak terjual tidak berlaku lagi, dan pemaju sendiri tidak dapat terperangkap dalam situasi yang sama.”

Sebagai contoh, beliau berkata kerajaan tidak dapat membantu rumah yang tidak terjual kerana lokasi yang tidak menarik.

Walau bagaimanapun, jika permintaan ada tetapi rumah tidak terjual kerana pembeli tidak mendapat kelulusan pinjaman, kerajaan boleh membantu dengan memberi insentif dan skim seperti Sewa Milik.

Amiruddin berkata data – yang merangkumi prestasi jualan dan pelancaran skim baru, urus niaga dan aktiviti pembinaan – adalah antara barometer makroekonomi negara.

Beliau menekankan bahawa data yang disediakan mestilah tepat untuk mengelakkan GIGO (Garbage In Garbage Out) daripada berlaku, yang mungkin memberikan isyarat yang salah kepada pemain industri.

Amiruddin juga menjelaskan bahawa Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) Malaysia harus menyelaras dengan agensi berkaitan untuk mencari jawapan kepada isu-isu yang tidak terjejas.

“Oleh itu, JPPH dapat mengukuhkan peranannya melalui Napic dalam menyediakan data yang berkualiti, terkini dan tepat untuk menyokong pasaran hartanah negara. Saya menggesa semua pembekal data untuk terus menyediakan data yang berkualiti dan tepat pada masanya seperti yang diperuntukkan dalam Akta berkaitan, “katanya.

JPPH DG Mohd Khairudin Abdul Halim berkata terdapat lebih 2,000 pembekal data yang terletak di Lembah Klang.

“Data dan maklumat yang disediakan oleh pembekal data telah membantu jabatan dalam menyediakan pandangan yang tepat dan komprehensif mengenai pasaran hartanah dan membantu kerajaan dalam merangka dasar terutama pada rumah praktikal dan mesra rakyat,” katanya.

(t) hartanah malaysia (t) hartanah malaysia (t) hartanah untuk dijual (t) harta untuk sewa (t) guru hartanah (t)

Sumber Rujukan