Pemahaman Asas tentang Memorandum Pemindahan (MOT) dalam Urusan Hartanah di Malaysia

hartatanah- Apa itu MOT memorandum of transfer

Memahami Memorandum Pemindahan (MOT) Dalam Pembelian Hartanah Baru

Memorandum Pemindahan, atau dalam singkatannya, MOT, adalah dokumen penting dalam proses pembelian hartanah baru, sama ada hartanah strata atau hartanah individu. Ini adalah langkah penting yang melibatkan pemindahan hakmilik hartanah dari pemaju hartanah kepada pembeli. Bagi hartanah yang dijual semula, pemindahan ini adalah daripada pemilik terdahulu kepada pembeli yang baru. Meskipun terdapat caj-cagaran yang berkaitan, dokumen rasmi ini dikenali sebagai Memorandum Pemindahan, dan bukan Memorandum Cagaran.

Sponsored Ads
hartatanah.com

Titik Penting:

  1. Dokumen Penting: Memorandum Pemindahan (MOT) adalah satu dokumen penting yang perlu ditandatangani oleh pembeli hartanah baru untuk sahkan pemindahan hakmilik.
  2. Pemindahan Hakmilik: MOT memindahkan hakmilik hartanah dari pemaju atau pemilik terdahulu kepada pembeli. Ini adalah langkah undang-undang yang mengesahkan pemilik baru hartanah.
  3. Caj-Cagaran: Walaupun terdapat caj yang berkaitan dengan proses ini, ia adalah untuk pemindahan hakmilik dan bukan sebagai cagaran terhadap hartanah.
  4. Kaitan dengan Pinjaman Bank: Jika pembelian hartanah menggunakan pinjaman bank, MOT seringkali disediakan bersama Perjanjian Jual Beli dan dokumen pinjaman. Ini membolehkan pembeli menghemat masa dengan mengurangkan keperluan untuk beberapa lawatan ke pejabat peguam.
  5. Hartanah Dalam Pembinaan: Jika hartanah masih dalam pembinaan, pembeli akan menandatangani MOT apabila tajuk strata atau individu diberikan. Ini bermakna bahawa pemindahan hakmilik tidak akan berlaku sehingga tahap tertentu dalam pembangunan selesai.

Memahami MOT adalah penting kerana ia adalah aspek kunci dalam proses pembelian hartanah yang memerlukan pemahaman dan kepatuhan yang tepat dengan undang-undang. Dengan menggunakan MOT bersama-sama dengan perjanjian jual beli dan dokumen pinjaman bank, pembeli hartanah dapat mempermudah proses mereka dan mengurangkan kerumitan yang terlibat dalam pemindahan hakmilik hartanah. Oleh itu, MOT adalah langkah kunci yang perlu difahami oleh setiap individu yang terlibat dalam pembelian hartanah baru.