0.3 C
New York
Friday, January 21, 2022

Buy now

Perkara Penting Yang Waris Dan Pemilik Harta Perlu Tahu Bagaimana Mengurus Harta Si mati

Date:

Share:

Loading
- Paparan Penaja -

Orang ramai mendapat aset dan harta sepanjang hidup mereka dan meninggalkan mereka semua ketika mereka berlalu. Ini sentiasa menjadi trend untuk peringkat umur.

Ramai orang biasa dengan inter vivos (istilah undang-undang yang merujuk kepada pemindahan atau hadiah yang dibuat sepanjang hayat) transaksi – termasuk membeli dan menjual atau memindahkan aset sebagai hadiah kepada seseorang sepanjang hayat mereka – tetapi ramai yang tidak menyedari proses itu terlibat ketika memindahkan harta milik orang yang meninggal dunia.

Pesalah (seseorang yang telah membuat Will atau meninggalkan warisan – almarhum) boleh melantik seseorang pilihannya, termasuk mana-mana benefisiari yang dinamakannya, untuk mentadbirkan hartanya, iaitu wasiatnya.

Proses yang dikenali sebagai pemindahan wasiat berbeza dari transaksi harta biasa. Kelancaran jenis urusniaga ini biasanya bergantung pada ketersediaan Will yang ditinggalkan oleh si mati. Dengan Will, seseorang boleh menamakan benefisiarinya untuk hartanah tertentu di hartanya.

Tanpa Wasiat, ladang itu akan diagihkan mengikut Seksyen 6 Akta Pengagihan 1958, kepada waris-warisnya, dan bukan waris pilihan. Kesan pengedaran mungkin merujuk kepada jadual 1:

Urus niaga tak alih (tanah, rumah) dari ladang memerlukan proses dua langkah, tanpa mengira kewujudan Will.

Pertama, harta itu akan terletak pada pelaksana / pentadbir dengan cara penghantaran. Apabila penerima manfaat kepada harta tertentu dipastikan, wasi / pentadbir akan memindahkan harta itu kepada benefisiari masing-masing. Perbezaannya terletak pada dokumen yang diperlukan.

Sekiranya terdapat Wasi yang sah untuk pemindahan tersebut, pelaksana tidak memerlukan Pesanan untuk Dijual untuk pemindahan tetapi jika tidak ada Will, maka pentadbir perlu mendapatkan Pesanan untuk Dijual dari mahkamah untuk memastikan benefisiari yang terlibat dalam pemindahan.

Perintah Jualan juga diperlukan untuk menentukan pembeli apabila para penerima manfaat meninggalkan hak mereka atas suatu harta tertentu dan menyatakan hasrat untuk menjualnya kepada pihak ketiga.

Kebimbangan besar yang terlibat dalam jenis urusniaga ini adalah duti setem dan Cukai Keuntungan Harta Tanah (RPGT) yang akan dibayar atas transaksi. Kos duti setem RM10 jika pemindahan dibuat kepada benefisiari yang dinamakan, tanpa mengira sama ada estet itu memberi keterangan (dengan Will) atau intestate (tanpa Will).

Walau bagaimanapun, ini tidak berlaku sekiranya harta itu dipindahkan kepada pihak ketiga. Ad valorem duti setem penuh akan dikenakan ke atas pembeli, dalam hal ini.

RPGT diperkenalkan melalui Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976. Ia digantung buat sementara waktu pada 2008-2009, dan diperkenalkan semula pada tahun 2010. Ia hanya terpakai apabila harta si mati ditukarkan kepada pembeli dan bukannya benefisiari yang dimaksudkan. Jika tidak, urus niaga dikecualikan daripada RPGT.

Apabila RPGT dikecualikan, benefisiari kepada harta itu diperlukan untuk memfailkan Borang RPGT dengan Jabatan Hasil Dalam Negeri. Dalam transaksi yang melibatkan pembeli pihak ketiga, masa dan tarikh kematian si mati mesti diperoleh untuk mengira RPGT.

Urus niaga sedemikian akan mempertimbangkan ladang yang dijual terus kepada pembeli, oleh itu, tarikh kematian si mati akan direkodkan sebagai tarikh pelupusan harta itu. Sekiranya benefisiari / wira menjual harta dalam tempoh 5 tahun, kadar RPGT berikut akan dikenakan.

Maklumat yang dinyatakan di atas mungkin membantu untuk membersihkan beberapa keraguan tetapi disarankan untuk ahli keluarga atau penerima yang dinamakan untuk melibatkan seorang peguam ketika berhadapan dengan masalah transaksi atau perpindahan untuk membolehkan pentadbiran harta pusaka yang lancar dan mencegah sebarang pelanggaran undang-undang.

(t) hartanah malaysia (t) hartanah malaysia (t) hartanah untuk dijual (t) harta untuk sewa (t) guru hartanah (t)

Sumber Rujukan

Mohd Khalil Sabahttps://www.hartatanah.com
Hi! Saya Merupakan pengasas kepada HartaTanah.com dan juga sebagai editor rasmi bagi HartaTanah.com. Berkecimpung dalam dunia hartatanah sejak tahun 2004 dan sangat berminat menulis dan berkongsi perihal seperti Harta Tanah.
- Paparan Penaja -