Pengecualian cukai perkhidmatan RPGT mulai 1 Jan 2019

30 Disember, KUALA LUMPUR – Kerajaan telah bersetuju untuk mengecualikan cukai keuntungan hartanah (RPGT) kepada warganegara Malaysia yang melupuskan hartanah mereka dengan harga pertimbangan sebanyak RM200,000 dan ke bawah.

Menurut kenyataan Menteri Kewangan Lim Guan Eng, pengecualian RPGT, mulai 1 Jan 2019, adalah untuk pelupusan hartanah termasuk rumah kos rendah, rumah kos rendah dan rumah mampu milik dari tahun keenam dan seterusnya.

Bagi pengambilalihan aset sebelum tahun 2000, harga pasaran pada 1 Jan 2000 akan digunakan sebagai harga pengambilalihan untuk penjualan harta oleh rakyat Malaysia dan penduduk tetap.

Dasar ini akan berkuat kuasa pada 1 Jan, 2019.

Dalam kes kontrak bersyarat seperti Perenggan 16 dari Jadual 2 Akta RPGT 1976, pengecualian RPGT diberikan ke atas keuntungan daripada pelupusan harta yang diurus pada tahun keenam dan diluar oleh rakyat Malaysia dan penduduk tetap di mana perjanjian jual beli telah ditandatangani sebelum 1 Jan, 2019.

Kelulusan kerajaan atau kerajaan negeri juga akan diperoleh pada tahun 2019 dan seterusnya.

Dalam Bajet 2019 , kerajaan telah bersetuju untuk menaikkan kadar RPGT ke atas keuntungan daripada pelupusan hartanah dan saham dalam syarikat pemegangan harta pada tahun keenam dan seterusnya dari 1 Jan 2019, kata Lim.

Bagaimanapun, beliau berkata kerajaan sangat prihatin dengan kebajikan rakyat dan mahu memastikan bahawa mereka tidak akan dibebani dengan pengenaan RPGT, dan oleh itu kerajaan bersetuju untuk memberikan rawatan RPGT ini.

Tambahan pula, Lim berkata kerajaan juga akan mengecualikan cukai perkhidmatan bagi orang yang berdaftar untuk Cukai Perkhidmatan di Kumpulan G (Kumpulan Profesional) yang memberikan perkhidmatan yang sama kepada orang berdaftar mulai 1 Jan 2019.

Pengecualian yang diumumkan dalam Bajet 2019 bertujuan untuk mengelakkan kenaikan kos akibat cukai berganda dan mengekalkan daya saing industri perkhidmatan tempatan.

Contoh situasi di mana seseorang mendapat pengecualian cukai perkhidmatan adalah seperti berikut: seorang peguam bela dan peguam cara yang menyediakan perkhidmatan undang-undang kepada peguam bela dan peguam cara lain akan dikecualikan daripada cukai perkhidmatan.

Kerajaan juga memberikan layanan yang sama kepada perkhidmatan yang dikenakan cukai di negara ini dan yang diimport.

Oleh itu, pengecualian itu juga diberikan kepada perkhidmatan yang dikenakan cukai yang diimport oleh mana-mana syarikat di Malaysia daripada syarikat asing yang merupakan syarikat dalam kumpulan yang sama tetapi terhad kepada jenis perkhidmatan tertentu dalam Kumpulan G.

Pengecualian ini akan diberikan melalui kuasa Menteri Kewangan.

Sumber