Home Asas Tanah Pembangunan Tanah Apa itu Pecah Sempadan?

Apa itu Pecah Sempadan?

0
273

DEFINISI

Pecah Sempadan bertujuan untuk memecah sempadan tanah kepada plot – plot yang lebih kecil tanpa mengubah apa – apa dari segi pemilikannya.
Maklumat Lanjut

SYARAT – SYARAT PERMOHONAN

1. Tidak boleh kurang daripada satu (1) ekar setiap plot bagi tanah pertanian.
2. Mendapat kelulusan oleh Pihak Berkuasa Perancang.
3. Mendapat kelulusan Pihak Berkuasa Negeri bagi tanah lading.
4. Tiada tunggakan cukai tanah.
5. Mempunyai jalan keluar masuk yang sah bagi setiap plot yang dipecah.

CARA PERMOHONAN

1. Permohonan dibuat melalui Pentadbir Tanah.
2. Permohonan mestilah dibuat oleh pemilik tanah sendiri.
3. Permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen – dokumen berkaitan.
(Sila muat turun senarai semak di bawah)

BAYARAN PERMOHONAN YANG DIKENAKAN

1. Kurang daripada 10 hektar RM 120.00
2. 10 hektar hingga 50 hektar RM 360.00
3. Lebih 50 hektar RM 600.00

Catatan : Bayaran permohonan yang dikenakan adalah berdasarkan Kaedah Tanah Selangor
 Muat Turun Senarai Semak ||  Muat Turun Borang Pecah Sempadan (9A)

Sumber: Pejabat Tanah Klang